Opinia Polimex.net Sp. z o.o. Sp. K.

Opinia Polimex.net Sp. z o.o. Sp. K.
Euroservice realizowała dla Pracowników oraz Kadry Zarządzającej naszej Firmy kilka projektów szkoleniowych. Szkolenia były przygotowywane oraz realizowane w sposób w pełni profesjonalny, z należytą starannością oraz dostosowywane do potrzeb uczestników oraz specyfiki pracy. Szkolenia każdorazowo były poprzedzone szczegółową analizą potrzeb pracowników i przełożonych. Projekty szkoleniowe realizowane przez Euroservice charakteryzują się

Opinia Polfa Warszawa S.A.

Opinia Polfa Warszawa S.A.
Z satysfakcją rekomenduję współpracę z firmą Euroservice. Najwyższą jakość produktów wytarzanych w Polfie Warszawa S.A. osiągamy między innymi poprzez wysokie wymagania jakie stawiamy naszym partnerom biznesowym. Z firmą Euroservice współpracowaliśmy przy realizacji projektu oceny kompetencji liderskich metodą Development Center.  Przygotowanie oraz realizacja sesji DC przebiegały sprawnie przede wszystkim dzięki zaangażowaniu oraz praktycznemu doświa

Opinia Inter Europol S.A.

Opinia Inter Europol S.A.
Z przyjemnością rekomendujemy firmę Euroservice jako profesjonalnego kontrolera, dbającego o najwyższą jakość, świadczonych usług. Usług zostaao przygotowana i zrealizowana rzetelnie, zgodnie z naszymi indywidualnymi potrzebami i postanowieniami umowy. Współpraca z firmą Euroservice była satysfakcjonująca zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej. Dziękujemy - Anna Rozbicka - Starszy specjalista ds. personalnych w Inter Europol