Przedsiębiorstwo euroservice Sp. z o.o. przeprowadza kontrole ilości, jakości, stanu towarów i opakowania, dokonuje sprawdzania przydatności środków transportu do przewozu określonych ładunków, wykonuje badania i ekspertyzy. Świadcząc te profesjonalne usługi zapewnia klientowi rzetelną informację o kondycji, ilości i jakości jego towaru, minimalizując ryzyko wystąpienia niedoborów czy pogorszenia jakości. Na podstawie wyników wykonywanych kontroli wystawia raporty i certyfikaty służące do rozliczenia transakcji handlowych, a także na potrzeby władz celnych, skarbowych i firm ubezpieczeniowych.

euroservice Sp. z o. o. posiada oddziały w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie, ale swą aktywnością obejmuje obszar całego kraju. Ponadto przeprowadza kontrole na terenie wielu krajów Europy i świata. Współpracuje z renomowanymi firmami kontrolnymi o zasięgu światowym. Jest członkiem organizacji międzynarodowych.

Rzeczoznawcy euroservice Sp. z o. o. przeprowadzają kontrolę różnych towarów, ale specjalizują się w kontroli towarów branży chemiczno-mineralnej i rolno-spożywczej.