Raporty z kontroli i certyfikaty wystawiane przez euroservice służą do rozliczeń handlowych między stronami kontraktowymi, stanowią udokumentowanie zastanego w momencie kontroli stanu faktycznego i mogą służyć za dowody w razie reklamacji. Jako takie są honorowane przez władze celne, skarbowe, portowe, banki, ubezpieczycieli itp.