euroservice posiada:

– uznanie administracji celnej do badania próbek różnych towarów,

– świadectwo Nr TT/563/710405/99 Polskiego Rejestru Statków do wykonywania badań gazometrycznych i wystawiania certyfikatów potwierdzających.