euroservice jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością kierowaną przez Zarząd w składzie:

Maciej Barbasiewicz – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

W celu utrzymania zdolności spółki do świadczenia usług spełniających oczekiwania klienta oraz wymagania stosownych przepisów Zarząd powołał System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000.

Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Euroservice Sp. z o.o. było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wymiarze 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006” w ramach Priorytetu 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw; w ramach Działania 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.