euroservice przeprowadza kontrolę jakości i ilości towarów:

  • stałych i ciekłych,
  • sypkich i kawałkowych,
  • luzem i opakowanych,

różnego rodzaju i pochodzenia:

  • chemicznych – w tym produktów naftowych, petrochemicznych, chemikaliów; 
  • mineralnych – w tym węgla i koksu, rud metali, nawozów;
  • rolno-spożywczych – w tym zbóż, pasz, melasu, olejów, rzepaku.

Wykonuje następujące czynności rzeczoznawczo-kontrolne:

v ustalanie masy i objętości poprzez:

· pomiary zanurzenia statku

· pomiary zbiorników statkowych i lądowych

· pomiary cystern

v kontrolę ważenia na wagach mechanicznych, elektronicznych, pomostowych, zasobnikowych

v liczenie opakowań, wiązek, palet

v nadzór nad przeładunkiem

v ocenę organoleptyczną stanu towaru

v inspekcję zbiorników i ładowni statkowych

v pobieranie próbek towarów

v ustalanie granulacji i wilgotności towaru

v analizy laboratoryjne

v pomiary gazometryczne

euroservice posiada oddziały we wszystkich większych portach polskich, tj. w Gdańsku, Gdyni i  Szczecinie. Jednocześnie firma prowadzi działalność rzeczoznawczo-kontrolną na terenie całego kraju realizując indywidualne zlecenia swoich klientów.

Realizując zlecenia naszych klientów jesteśmy ciągle zaangażowani w kontrole towarów i nadzory nad przeładunkiem w portach bałtyckich, jak Kaliningrad, Kłajpeda, Ventspils, Lepaja, Ryga, Tallin, St. Petersburg i przeładunki STS na redach portów duńskich.