Z satysfakcją rekomenduję współpracę z firmą Euroservice. Najwyższą jakość produktów wytarzanych w Polfie Warszawa S.A. osiągamy między innymi poprzez wysokie wymagania jakie stawiamy naszym partnerom biznesowym. Z firmą Euroservice współpracowaliśmy przy realizacji projektu oceny kompetencji liderskich metodą Development Center.  Przygotowanie oraz realizacja sesji DC przebiegały sprawnie przede wszystkim dzięki zaangażowaniu oraz praktycznemu doświadczeniu współpracujących z nami konsultantów, którzy wykazali się dużą elastycznością oraz otwartością na nowatorskie rozwiązania (sesje prowadzone były zdalnie), zgodne z najlepszymi standardami prowadzenia sesji oceny.

Katarzyna Pacut – Członek Zarządu Polfa Warszawa S.A.