Ogromnie ważna w tego rodzaju usługach – o ile nie najważniejsza – jest kadra z jej wiedzą, doświadczeniem, zdolnościami i oddaniem dla tego specyficznego rodzaju pracy. Siła euroservice tkwi w posiadanej kadrze doświadczonych ekspertów i inspektorów oraz handlowców. Niektórzy z nich mają blisko 30-letni staż pracy w tej branży usług specjalistycznych zdobyty w kraju i za granicą. Profesjonalizm kadry w połączeniu z wdrożonym systemem zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001:2000 daje gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług.

Wymagania stawiane kandydatom odnoszą się w równej mierze do przygotowania zawodowego, wykształcenia, jak i określonych cech osobowości. Praca odbywa się często w stresie, pod presją czasu i dużym naciskiem uczestników operacji przeładunkowych, przewoźników, spedytorów. W takich warunkach nasz inspektor czy ekspert musi umieć bezstronnie ocenić sytuację i podjąć prawidłową decyzję.