Euroservice realizowała dla Pracowników oraz Kadry Zarządzającej naszej Firmy kilka projektów szkoleniowych.

Szkolenia były przygotowywane oraz realizowane w sposób w pełni profesjonalny, z należytą starannością oraz dostosowywane do potrzeb uczestników oraz specyfiki pracy. Szkolenia każdorazowo były poprzedzone szczegółową analizą potrzeb pracowników i przełożonych.

Projekty szkoleniowe realizowane przez Euroservice charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym, a forma ich prowadzenia przyczyniała się do wysokiej oceny oraz satysfakcji uczestników, którzy otrzymali konkretne narzędzia do wykorzystania w codziennej pracy.

Polecamy – Magdalena Werenc-Przygodzka – Specjalista ds. Administracyjnych w Polimex.net Sp. z o.o. Sp. K.