Dla naszych klientów przeprowadzamy kontrolę jakości i ilości towarów:

Dla naszych klientów przeprowadzamy kontrolę jakości i ilości towarów:

stałych i ciekłych, sypkich i kawałkowych, luzem i opakowanych.
Dowiedz się więcej
Przeprowadzamy kontrolę jakości i ilości towarów:

Przeprowadzamy kontrolę jakości i ilości towarów:

chemicznych, mineralnych i rolno-spożywczych.
Dowiedz się więcej
Prowadzimy czynności rzeczoznawczo-kontrtolne dla towarów:

Prowadzimy czynności rzeczoznawczo-kontrtolne dla towarów:

mineralnych w tym węgla i koksu, rud metali, nawozów.
Dowiedz się więcej
Specjalizujemy się w kontrolach towarów chemicznych

Specjalizujemy się w kontrolach towarów chemicznych

w tym produktów naftowych, petrochemicznych, chemikaliów.
Dowiedz się więcej
Sprawdzimy Twój ładunek!

Sprawdzimy Twój ładunek!

Przeprowadzamy kontrolę jakości i ilości towarów: rolno-spożywczych – w tym zbóż, pasz, melasu, olejów, rzepaku.
Dowiedz się więcej

Nasze Usługi

W ramach naszych usług wykonujemy dla naszych kleintów następujące czynności rzeczoznawczo-kontrolne: ustalanie masy i objętości (poprzez: pomiary zanurzenia statku, pomiary zbiorników statkowych i lądowych, pomiary cystern), kontrolę ważenia na wagach mechanicznych, elektronicznych, pomostowych, zasobnikowych; liczenie opakowań, wiązek, palet; nadzór nad przeładunkiem; ocenę organoleptyczną stanu towaru; inspekcję zbiorników i ładowni statkowych; pobieranie próbek towarów; ustalanie granulacji i wilgotności towaru; analizy laboratoryjne; pomiary gazometryczne

Kontrola jakości i ilości towaru

Euroservice przeprowadza kontrolę jakości i ilości towarów: stałych i ciekłych, sypkich i kawałkowych, luzem i opakowanych, różnego rodzaju i pochodzenia: chemicznych – w tym produktów naft...

Czynności rzeczoznawczo-kontrolne

Wykonujemy następujące czynności rzeczoznawczo-kontrolne: ustalanie masy i objętości poprzez: pomiary zanurzenia statku, pomiary zbiorników statkowych i lądowych, pomiary cystern kontrolę ważenia...

Działalność we wszystkich portach

Euroservice posiada oddziały we wszystkich większych portach polskich, tj. w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Jednocześnie firma prowadzi działalność rzeczoznawczo-kontrolną na terenie całego kraju realiz

Kontrole przeładunków w portach bałtyckich

Realizując zlecenia naszych klientów jesteśmy ciągle zaangażowani w kontrole towarów i nadzory nad przeładunkiem w portach bałtyckich, jak Kaliningrad, Kłajpeda, Ventspils, Lepaja, Ryga, Tallin, St. P...

Zamówienie na badanie kontrolne.

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do złożenia wniosku o wycenę naszych usług. Gwarantujemy realizację na najwyższym poziomie!
  • tel. +48 58 552 20 81
  • centrala@euroservice.com.pl
  • www.euroservice.pl
  • Kpt. Żeglugi Wlk. Witolda Poinca 1, 80-601 Gdańsk