Wykonujemy następujące czynności rzeczoznawczo-kontrolne:

  • ustalanie masy i objętości poprzez: pomiary zanurzenia statku, pomiary zbiorników statkowych i lądowych, pomiary cystern
  • kontrolę ważenia na wagach mechanicznych, elektronicznych, pomostowych, zasobnikowych
  • liczenie opakowań, wiązek, palet
  • nadzór nad przeładunkiem
  • ocenę organoleptyczną stanu towaru
  • inspekcję zbiorników i ładowni statkowych
  • pobieranie próbek towarów
  • ustalanie granulacji i wilgotności towaru
  • analizy laboratoryjne
  • pomiary gazometryczne