Euroservice przeprowadza kontrolę jakości i ilości towarów:

  • stałych i ciekłych,
  • sypkich i kawałkowych,
  • luzem i opakowanych,

różnego rodzaju i pochodzenia:

  • chemicznych – w tym produktów naftowych, petrochemicznych, chemikaliów;
  • mineralnych – w tym węgla i koksu, rud metali, nawozów;
  • rolno-spożywczych – w tym zbóż, pasz, melasu, olejów, rzepaku.