Historia firmy
Polityka firmy
Zarząd
Kadra

Zarząd


euroservice jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością kierowaną przez Zarząd w składzie:

Andrzej Kalbarczyk - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Sławomir Szeremeta - Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Marketingu

Oddziałami firmy kierują:

Sławomir Piątkowski – Dyrektor Regionalny Gdańsk, Gdynia, Szczecin

Dominik Sałamacha – Kierownik Oddziału Szczecin
Bogusław Szpiganowicz - Kierownik Oddziału Gdynia

W celu utrzymania zdolności spółki do świadczenia usług spełniających oczekiwania klienta oraz wymagania stosownych przepisów Zarząd powołał System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000.

Doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością w Euroservice Sp. z o.o. było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wymiarze 50% kosztów kwalifikowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006" w ramach Priorytetu 2: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw; w ramach Działania 2.1: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

                       
 


 

Kontakt -> Formularz zapytania
Znajdź w serwisie
Strefa dla nowych Klientów
Strefa dla zarejestrowanych Klientów
Powered by Agencja VSP